Aktuality

Zájemci o očkování proti chřipce na sezónu podzim 2023 nebo proti Covidu novou upravenou vakcínou se můžou objednat osobně v ordinaci, telefonicky nebo e-mailem od října 2023.

Očkování proti Covidu je zájemcům hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Očkování proti chřipce je hrazeno zdravotní pojišťovnou:

  • všem osobám nad 65 let věku
  • pojištěncům, kteří trpí závažným chronickým farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév nebo dýchacích cest, ledvin nebo diabetem
  • pojištěncům po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
  • pojištěncům se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti
  • pojištěncům po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci
  • osobám umístěným v léčebnách dlouhodobě nemocných, v domovech pro seniory, v domovech pro osoby se zdravotním postižením nebo v domovech se zvláštním režimem
  • zdravotnickým pracovníkům a jiným odborným pracovníkům ve zdravotnictví včetně pracovníků lékáren a studentů všech typů škol se zdravotnickým zaměřením.

Cena pro samoplátce je 500 Kč, některé zdravotní pojišťovny proplácí jako benefit.