Ceník

VýkonCena v Kč
Prohlídky do zaměstnání700
Vyšetření a posouzení způsobilosti k držení střelné zbraně700
Vyšetření pro sportovní a zájmovou činnost400
Posouzení způsobilosti řízení motorových vozidel500
Posouzení způsobilosti řidičů nad 65 let400
Vyšetření k vydání profesních průkazů (potravinářský průkaz, svářečský apod.)400
Vyplnění tiskopisu pro pojišťovny, bodového hodnocení bolestného při úrazu500 – 1000 dle rozsahu
Výpis ze zdravotní dokumentace300
Jiná potvrzení a posudky300 – 1000 dle rozsahu
Administrativní výkon lékaře na žádost pacienta50 – 200
Předoperační vyšetření a EKG u samoplátců1000
Kopírování lékařských zpráv na žádost pacienta 1 strana10
Nejsme plátci DPH